På riksdagsläktaren

Marianne Lydén recenserar rollspelet på den politiska scenen
Header

Världens medelpunkt

29.09.2012 07.00 | Skriven av Marianne Lydén i Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Världens medelpunkt)

”Dags att komma hem”, är Centerns slogan i kommunalvalet. När den på torsdagen presenterades för medierna fick partiordförande Juha Sipilä frågor om man måhända hade väljare som övergett Centern i tankarna. Så pass illa ser det nämligen ut för Centern i opinionsmätningarna.

– Det är nog inte i första hand fråga om jakten på de förlorade väljarna, svarade Sipilä.

Centern betonar hemmets betydelse eftersom det sitter djupt i Centern. Sipilä hänvisade till partiets lärofader Santeri Alkios bevingade ord: varje hem är världens medelpunkt.

Under Alkios tid fanns hemmen för det mesta på landsbygden och lantbruket var utkomstkällan. Det här påverkar fortfarande Centerns politik. Man talar sig varm för att hemmen på landsbygden ska ha servicen nära medan storstädernas problem med långa avstånd mellan väljaren och beslutsfattaren inte får samma uppmärksamhet. Så är ju också Centern en lilliput i Helsingfors, som dessutom riskerar krympa ytterligare när Mari Kiviniemi inte längre ställer upp.

Centerns tvåstegsmodell för kommunreformen, det vill säga ungefär lika stora kommuner som nu plus en förstärkning av landskapens ställning, är ingen överraskning. Partiet har i decennier målmedvetet arbetat för att stärka landskapen.

Landskapsförbunden har varit ett sätt för Centern att öka sitt inflytande i större städer där Samlingspartiet för det mesta är starkast. I förbunden sitter ju också representanter för de små landsortskommunerna och i de flesta dylika i det finska Finland styr Centern enväldigt.

Hur inflytandet kan användas såg vi i dragkampen om Karlebys orientering. Då ansåg Centern att Karelbys åsikt vägde lätt eftersom landskapsförbundet med de små centerstyrda kommunerna som medlemmar tyckte annorlunda.

Centern hävdar att ett syfte med kommunreformen är att komma åt landskapen och att det framför allt är Samlingspartiet som driver på. Samtidigt gör man Samlingspartiet till huvudmotståndare i kommunalvalet.

Visst går Samlingspartiet i spetsen för en kommunreform som kan innebära att landskapsförbunden så småningom skrotas och det har naturligtvis en maktpolitisk dimension, men ett argument för att tona ner landskapsförbundens roll är också att de inte styrs särskilt demokratiskt.

När Juha Sipilä fick en fråga om det inte vore skäligt att införa direkta val till landskapsfullmäktige om landskapens ställning ska stärkas såg han närmast förvånad ut. Utesluta den möjligheten kunde han givetvis inte, det skulle inte ha sett bra ut.

Enligt känt mönster

22.09.2012 07.00 | Skriven av Marianne Lydén i Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Enligt känt mönster)

En av de största nyheterna förra veckan var att Timo Soini var sjukskriven på grund av en besvärlig flunsa. Den här veckan har en nyhet av motsvarande dignitet varit att han blivit frisk. I en rad intervjuer har Soini fått förklara sin inställning till arbetet som partiordförande. Det är arbetskrävande att leda ett så stort parti som Sannfinländarna och Soini har inte för vana att i onödan delegera arbetsuppgifter, har vi fått veta.

Det är svårt att föreställa sig att det i motsvarande situation skulle bli ett lika stort mediepådrag med någon av de andra partiordförandena.

Fler rubriker blev det när Juha Väätäinen, ilsken över uteblivet stöd i maktkampen i Sannfinländarnas Helsingforsdistrikt, öste på med att Soini skulle må bättre om han var fyrtio kilo lättare, när Soini med förnärmelse reagerade på Väätäinens hälsoanalys och slutligen när de två herrarna försonades inför TV-kamerorna.

Mönstret känns bekant från riksdagsvalet 2011. Också då var Timo Soini och hans Sannfinländare de som fick rubriker och utrymme i medierna nästan oberoende av vad som sades och gjordes. Varje gång en ny opinionsmätning kom fick Soini stå och förklara sitt partis utomordentlighet.

Både inför och efter valet 2011 konstaterade forskare och andra förståsigpåare att det blev en snöbollseffekt. Hajpen kring Soini bidrog till att göra det sannfinländska fenomenet större.

Oberoende av hur det är med det den här gången visar Yles opinionsmätning att 17,2 procent av finländarna just nu stöder Sannfinländarna. Det är tre gånger så många jämfört med förra kommunalvalet och inte mycket från riksdagsvalets nästan 20 procent. Blir de här siffrorna verklighet på valdagen är skrällseger nummer två för Sannfinländarna ett faktum.

Enligt Yles mätning blir Centern kommunalvalets stora förlorare. Partiets understöd har sjunkit till 15,9 procent. Det är fyra procentenheter lägre än 2008. Samlingspartiet är fortfarande etta men Socialdemokraterna kommer inte långt ifrån. Det här kan ge en liten fingervisning om vilket parti som kommer att läcka mest till Sannfinländarna.

Frågan är inte längre om Sannfinländarna går framåt i kommunalvalet utan hurudan segern blir, det vill säga vilket slags sannfinländare som kommer att befolka fullmäktigeförsamlingarna runt om i landet.

2011 var invandringspolitiken en stor fråga och den sannfinländska riksdagsgruppen fick ett stort inslag av främlingsfientlighet. Den här gången har invandrarfrågan lyst med sin frånvaro medan EU-politiken tycks få ett oproportionerligt stort utrymme i debatten.

Månne fullmäktigeförsamlingarna kommer att fyllas av sannfinländska ivriga EU-belackare?

Drömröra och respekt

15.09.2012 07.00 | Skriven av Marianne Lydén i Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Drömröra och respekt)

Inför kommunalvalet 2008 körde SFP i sin kampanj med den korta och koncisa devisen ”Rättvist”. Under devisen följde inte färre än 103 teser om allt mellan himmel och jord. Speciellt konkreta var de här teserna inte men när man inte sparade på utrymmet var det inte underligt att man då fick med en formulering om ”respekt för kommunernas självbestämmande”.

På tisdagen presenterade SFP sina teser inför kommunalvalet i oktober. ”Rösta för respekt” är rubriken och den här gången är teserna nere i arton stycken.

De handlar om vad kommuninvånarna bör ha rätt att vänta sig av hemkommunen och de flesta av valteserna är så allmänt hållna att ingen vettig människa kan motsätta sig dem. Få ställer sig på barrikaderna mot rätten till god utbildning för alla, mot att jämställdhet ska vara en genomgående princip i kommunen, mot att ungdomarna ska vara delaktiga i samhället eller mot att de äldre ska må bra och bemötas värdigt.

En del sannfinländska kandidater kanske ändå är av annan åsikt om behovet av tidigarelagd språkundervisning och språkbad och om att ”vi måste öka vår mångkulturella kompetens.

Kommunalvalets mest brännande fråga, kommunreformen, lyser helt med sin frånvaro och möjligen skulle en nittonde tes om den kunna profilera SFP gentemot konkurrenterna, särskilt om den formulerades mindre luddigt än teserna ett till arton.

Frågan är förstås varför SFP skulle profilera sig rikspolitiskt gentemot de större kamraterna i regeringen när det i de enskilda kommunerna finns många konkreta frågor att ta strid om. Gentemot oppositionspartiet Sannfinländarna kan SFP däremot väl framstå som alternativet, det är inte många väljare de två konkurrerar om.

Socialdemokraterna satsade för fyra år sedan på rubriken ”Från drömmar till verklighet – från ord till handling”. Drömmarna i kommunalvalsprogrammet hölls på en rätt abstrakt nivå och bland andra Erkki Tuomioja (SDP) talade frustrerat om en socialdemokratisk drömröra, unelmahöttö.

När Finlands svenska socialdemokrater på fredagen offentliggjorde sitt kommunalvalsmanifest var rubriken mer i linje med gammal och beprövad socialdemokrati. FSD presenterade sina teser under rubriken ”Arbete och rättvisa”.

I motsats till SFP nämner SFP kommunreformen i sitt program. Oklart blir ändå vilken slags reform FSD konkret vill ha.

Till övriga delar är FSD:s program aningen konkretare än SFP:s. Det här gäller också de språk- och invandringspolitiska kraven.
Inte heller FSD konkurrerar med Sannfinländarna om samma röster. Moderpartiet SDP gör det ändå i högsta grad.

Timo och Juha

08.09.2012 07.00 | Skriven av Marianne Lydén i Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Timo och Juha)

Första sidan av det senaste numret av Sannfinländarnas språkrör Perussuomalainen pryds av en enorm bild på partiordförande Timo Soini. Han ser ut som en väckelsepredikant som försöker locka vilsna kreatur tillbaka till den rätta spiltan.

Rubriken lyder ”Soini behöver dig”. Med något mindre bokstäver förkunnas att Timo behöver din hjälp för att segra i kommunalvalet.

Det är inget överraskande i att det uttryckligen är Timo och inte de yviga partiprogrammen som kommer med locktonerna.  Som de flesta populistpartier styrs Sannfinländarna suveränt av sin karismatiska ledare.

Samtidigt som senaste Perussuomalainen sprids bland väljarna har det mindre oppositionspartiet Centerns nya ordförande Juha Sipilä skrivit en kolumn i tidningen Kaleva som obarmhärtigt förtydligar den stora skillnaden mellan de två.

Den stora skillnaden är att Soini vid det här laget är landets kändaste politiker medan Sipilä fortfarande kan röra sig nästan överallt utan att någon känner igen honom.

I kolumnen verkar Sipilä försöka urskulda sig. Han är som han är och det går inte att göra så mycket åt den saken.

– Jag har fått höra att jag borde ta fight med de politiska konkurrenterna. Kritiserade dem med hårda ord. I politiken behövs olika slags människor: retorikens mästare och de som beter sig mer återhållsamt och går framåt ett steg i taget. I företagsvärlden klarade jag mig med att vara mig själv. Jag ser ingen orsak att bete mig på något annat sätt i politiken, skriver Sipilä.

En del inom Centern ger också annan feedback. Sipilä talar helst om företagande och bioteknologi eller bioteknologi och företagande. Den agendan är alldeles för snäv, anses det.

Hittills har Sipiläs strategi att vara sig själv och tala om de saker han anser viktiga inte gått särskilt väl hem. Enligt opinionsmätningarna går Centern mot förlust i kommunalvalet medan Sannfinländarna ser ut att ta sin andra skrällseger.

Sipilä har lovat att han går om han inte inom två år lyckas blåsa nytt liv i sitt parti. Hittar han inte en ny växel verkar det som om han skulle bli tvungen att infria sitt löfte. Då måste Centern inte bara söka sig en ny ordförande på nästa partikongress. Man tvingas också fundera på det som de politiska konkurrenterna siat om sedan 1960-talet: I brist på politisk plattform går det gamla agrarförbundet mot solnedgången.

Centerns kräftgång korrelerar ju med Sannfinländarnas uppsving, så Timo Soini har mycket att vinna på att miljonären Juha Sipilä inte går hem på valfältet.

 

Enligt Soinis noter

01.09.2012 07.00 | Skriven av Marianne Lydén i Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Enligt Soinis noter)

När riksdagen nästa vecka inleder höstsessionen innebär det samtidigt att de folkvalda lägger sig i startgroparna inför kommunalvalet.

Trots att fullmäktigeförsamlingarna beslutar om lokala frågor vill medborgarna prata rikspolitik när de träffar den egna riksdagsledamoten ute på valfältet. Då berättar man givetvis hellre vad man sagt och gjort i riksdagen än om den egna frånvarostatistiken i fullmäktigearbetet. Toppolitikernas uppgift är ju som känt att samlar röster för sitt parti, inte att vara arbetsmyra i den lokala fullmäktigeförsamlingen. Timo Soini räknar till exempel med att han i kommunalvalet 2008 drog in fyra andra i Esbofullmäktiges sannfinländska grupp. I fullmäktigearbetet har han sedan hållit ytterst låg profil.

Bäst är det förstås om man ute på valfältet kan berätta att man i riksdagen jobbat hårt för frågor som är viktiga i kommunerna. Tillfälle till det här ges när riksdagen tar itu med de två interpellationer som oppositionen redan aviserat. Centern tänker interpellera om äldreomsorgslagen och Sannfinländarna om kommunreformen.

Eurokrisen är i högsta grad en rikspolitisk fråga, däremot inte alls en kris som löses i fullmäktigeförsamlingarna. Ändå är det klart att eurokrisen blir ett viktigt tema i kommunalvalet. Den blir det eftersom medborgarna vill prata om EU-stödpaketen och också för att Timo Soini gör sitt yttersta för saken. Var han än rör sig kör han med en något uppdaterad EU-retorik från riksdagsvalkampanjen 2011 och en aningen mer uppdaterad dylik från kampanjen inför Europaparlamentsvalet 2009.

Frestelsen kan bli övermäktig för dem som ordnar partiledardebatter inför kommunalvalet att ägna mycket tid åt åsiktsutbyte om eurokrisen. Det skulle bidra till att diskussionen inför valet går enligt Soinis noter.

Också inför riksdagsvalet gick diskussionen enligt Soinis noter. Sambandet mellan det och valresultatet är uppenbart.

För regeringspartierna är upplägget minst sagt besvärligt. När det kärva ekonomiska läget nu konkretiserats i nedskärningar och skattehöjningar i statsbudgeten blir stödpaketen allt svårare att motivera.

Därför togs pukorna och trumpeterna fram när beslut om äldreomsorgslagen skulle fattas. Lösningsmodellerna var visserligen olika men i den diskussionen kunde ju alla parter framstå som de äldres bästa vän som en gång för alla skulle lösa de svåra problemen i äldrevården.

Att Samlingspartiet gick segrande ur armbrytningen om äldreomsorgen behöver i och för sig inte vara en seger ute på valfältet. De andra kan nu gå ut och säga att de ville ge de äldre mer, fler vårdare bland annat.