På riksdagsläktaren

Marianne Lydén recenserar rollspelet på den politiska scenen
Header

Kaos eller begravning

23.02.2013 07.00 | Skriven av Marianne Lydén i Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Kaos eller begravning)

Lagutskottets ordförande Anne Holmlund (Saml) fick på tisdagen vad hon beställde. Riksdagens talmanskonferens gav henne enhälligt rena papper för hur hon hanterat lagmotionen om könsneutrala äktenskap.
Utan att ta ställning till motionens innehåll konstaterade talmanskonferensen att det finns regler för vilka ärenden som behandlas brådskande.
– Endast lagmotioner med över hundra underskrifter har en omkörningsfil och det har ju inte den här motionen, förklarade talman Eero Heinäluoma (SDP).
Det var efter att riksdagskollegerna Mikael Jungner (SDP) och Ville Niinistö (Gröna) anklagat Holmlund för att bromsa behandlingen av lagmotionen som hon krävde att talmanskonferensen tar ställning i frågan. Holmlund hör själv inte till undertecknarna.
För var och en som bekantat sig med paragrafer och praxis i riksdagen borde det stå klart att Holmlund inte har bromsat. Hon har inte behövt göra det eftersom det är riksdagens majoritet som utgjort bromsen. Motionen i fråga har 76 underskrifter och i lagutskottet har sju av sjutton medlemmar ansetts höra till förespråkarna. Väl medvetna om det sannolika slutresultatet har ingen av dem hittills krävt att utskottet ska rösta om att ta motionen till behandling.
Lagmotionens motståndare har med andra ord inte behövt anstränga sig särskilt mycket för att hålla frågan borta från riksdagens dagordning.

På torsdag förmiddag gick ändå Peter Östman (KD) ut med ett pressmeddelande där han betonar att lagmotionen måste behandlas på samma grunder som andra med under hundra underskrifter eftersom ”ett annorlunda förfaringssätt skulle avvika från nuvarande behandlingsprinciper och leda till kaos”. Enligt Östman finns det många andra lagmotioner i utskotten som då i jämlikhetens namn borde ges en liknande särbehandling.
Östman påpekar också att lagutskottets arbetsbörda är mer än tillräcklig med alla regeringspropositioner och lagmotioner med över hundra underskrifter som har förtur.

Senare på torsdagen beslutade lagutskottet på förslag av lagmotionens förespråkare enhälligt att motionens öde ska diskuteras på utskottets möte nästa vecka. Också Östman var med på noterna eftersom ”det här aldrig tar slut annars”.

På diskussionen följer en omröstning om motionen ska tas till behandling eller inte. Motståndarna räknar med att vinna omröstningen även om deras majoritet i och med att ett par utskottsmedlemmar bytts ut krympt. Bland annat har SFP:s Lars Gästgivars fått bereda plats för Stefan Wallin.

Den handlar nämligen inte ”bara” om könsneutrala äktenskap utan också om paragrafer och vedertagna principer för riksdagsarbetet. Tas den här lagmotionen med långt under hundra underskrifter till behandling går man emot de principer som talmanskonferensen just slagit fast och frågan blir vilka andra lagmotioner med under det magiska antalet namn som i jämlikhetens namn borde tas till behandling. En annan fråga är vilka ärenden som då blir omkörda, ärenden som enligt regler och paragrafer bör behandlas brådskande.
Hur det än går med lagmotionen kan ett förslag till könsneutral äktenskapslag landa på Holmlunds bord i form av ett medborgarinitiativ. I mars är det meningen att insamlingen av de 50 000 underskrifter som behövs för ändamålet ska inledas.
Enligt vissa opinionsmätningar är de folkvalda i dag värdekonservativare än folket beträffande könsneutrala äktenskap. Frågan är vad det spelar för roll för politikern som å ena sidan förutsätts hålla fast vid sin egen övertygelse, den man invalts med, och som å andra sidan förutsätts hålla sig ajour med förändringar i väljarnas attityder.

Titaner och vanliga dödliga

16.02.2013 07.00 | Skriven av Marianne Lydén i Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Titaner och vanliga dödliga)

Det blev nog fel namn på barnet när talman Eero Heinäluoma (SDP) döpte den nya modellen för riksmötets öppningsdebatt till Titanernas kamp. Som Hbl konstaterade tidigare i veckan blev det en trist debatt där titanerna lyste med sin frånvaro.
Det var i och för sig inte konstigt att titanerna inte var med. Om man med titaner avser ledare för stora och inte bara medelstora partier finns det nämligen inte längre några titaner i riksdagen.
Svunna är de tider då man måste få långt över femtio mandat för att bli störst i riksdagen och det bara var Samlingspartiet, Socialdemokraterna och Centern som hade realistiska möjligheter att avgå med segern i kampen.
Efter Sannfinländarnas skrällseger 2011 har vi en ny konstellation där de största partierna är fyra till antalet och de är medelstora med runt fyrtio riksdagsmandat var. Det här satte sin prägel på regeringsbildningen och det påverkar också riksdagens arbete. I stället för tre gudomliga titaner har vi fyra vanliga dödliga.
Före 2011 tänkte ingen på att ordna en titanernas kamp men då kunde man kanske ha fått till stånd en sådan med att ordna en duell mellan statsministern och det enda stora oppositionspartiet.
Få förståsigpåare tror att konstellationen med tre stora som dominerar den politiska scenen kommer igen så nu skulle det gälla att fundera på vad som fungerar när två av fyra något så när stora partier befinner sig i opposition. Det antas nämligen vara ett rätt så sannolikt alternativ också när kommande regeringar bildas.
Gäller det den ekonomiska politiken skulle statsministern och finansministern kontra två oppositionsledare vara ett intressantare upplägg än det där statsministern med en ideologi som skiljer sig från finansministerns ensam får redogöra för regeringens beslut. Ritas inte partikartan om igen står det ju klart att statsministern och finansministern också i kommande regeringar har olika partitillhörighet.
Jyrki Katainen (Saml) har sagt att han njöt av debattera med oppositionsledarna Timo Soini (Sannf) och Juha Sipilä (C). Det är inte alls överraskande. Ensam på regeringens planhalva behövde Katainen ju inte gå in på något som skulle avslöja de spänningar som finns mellan Samlingspartiet och SDP.