På riksdagsläktaren

Marianne Lydén recenserar rollspelet på den politiska scenen
Header

Kärnfrågor och kärnkraft

08.03.2014 07.00 | Skriven av Marianne Lydén i Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Kärnfrågor och kärnkraft)

Fennovoimas kärnkraftsprojekt har satt i gång nya spekulationer om hur långlivad Jyrki Katainens sexpack kommer att vara. När de här läggs till de gamla spekulationerna om att det ständiga behovet att skära ner och höja skatter för att täppa till hållbarhetsgapet tär på sammanhållningen, ligger det nära till hands att dra slutsatsen att regeringens dagar snart är räknade.
Det finns ändå mycket som talar för att Jyrki Katainen sitter som statsminister valperioden ut. Framför allt handlar det om att inget av de sex regeringspartierna har något att vinna på att fälla regeringen. Inte heller Vänsterförbundet och De gröna, som är de två partier som är närmast regeringssorti. För dem handlar det om att ideologi och principer inte kan urvattnas i det oändliga utan att partiets gräsrötter röstar med fötterna. Det ska vägas mot att man vill vara med och påverka de stora ekonomiska besluten.
Vänsterförbundet våndas över de nya konkreta sparåtgärder som regeringen ska besluta om i slutet av månaden. Det är ändå svårt att se varför partiet nu skulle hoppa av när man hållits med i de tidigare omgångarna.
Kärnkraftsmotståndet är inte lika viktigt för Vänsterförbundet som för det gröna. Även om det finns ett partibeslut med ett kategoriskt nej till kärnkraft finns det en falang i partiet som håller på en utbyggnad av kärnkraften för att trygga jobben.
Om regeringsmajoriteten drar den politiska slutsatsen att Fennovoimas nya ansökan bara kompletterar den gamla ansökan som riksdagen godkände 2010 kan det vara lättare för Vänsterförbundet än för De gröna att acceptera det.
Hos de andra regeringspartierna finns det förhoppningar om att också De gröna kunde fås med på noterna, men även om det inte går vägen är siktet inställt på att regeringen fortsätter. Med minskad parlamentarisk styrka, men i alla fall.
Hålls Vänsterförbundet kvar har regeringen en majoritet i riksdagen på 113 mandat. Det räcker för att regera rätt så tryggt. Lämnar både Vänsterförbundet och De gröna regeringen är majoriteten nere i 101. Det är skakigt, men siktet lär vara inställt på att också det ska vara möjligt.
Det är ju så att riksdagen inte så där bara i allmänhet kan bestämma sig för att fälla regeringen. Det måste finnas en fråga som man kan ordna en förtroendeomröstning om. Enligt Yles mätning skulle 101 riksdagsledamöter rösta för Fennovoimas kärnkraftsprojekt, medan bara 39 ledamöter skulle rösta mot det.
Så oberoende om Katainen har sex, fem eller fyra partier i sin regering efter det slutliga Fennovoimabeslutet så faller den inte på kärnkraften.