På riksdagsläktaren

Marianne Lydén recenserar rollspelet på den politiska scenen
Header

Blåröd tvekamp

25.08.2012 07.00 | Skriven av Marianne Lydén i Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Blåröd tvekamp)

Opinionsmätningarna visar att det väger hisnande jämnt mellan de två stora i regeringen och det påverkar stämningen i Jyrki Katainens (Saml) sexpack allt mer. Det intygas nu av källor både i Samlingspartiet och SDP.
Tvekampen gör att de andra fyra partierna hamnar ännu mer i skymundan i den politiska diskussionen än vad de varit.
Inför budgetförhandlingarna märks det här i tvisten om äldreomsorgslagen där det egentligen inte finns stora meningsskiljaktigheter mellan de två, men där Socialdemokraterna senast på ministergruppens möte i Raseborg konstaterade att det för dem handlar om ideologi.
Att SFP anmält sig som kompromissmakare i tvisten lär inte särskilt mycket påverka den lösning som ska hittas. Kompromissen kommer att landa någonstans mellan SDP:s och Samlingspartiets krav. Att SFP redan befinner sig där kan förstås se bra ut för partiet.
Ideologi handlar det också om när man inom Samlingspartiet (och SFP) vill höja hushållsavdraget tillbaka till nivån före sänkningen. Motiveringen, att avdraget blivit mindre populärt efter att det vid årsskiftet sänktes, och att det påverkar sysselsättningen negativt, kan göra det enklare för SDP att acceptera en höjning, särskilt om äldreomsorgslagen kan marknadsföras som en SDP-seger.
Den blåröda nervositeten märks också i eurodiskussionen. När EU-kommissionens vice ordförande Olli Rehn (C) beskt konstaterade att finländska politiker gör självmål med sina kommentarer om euron måste han ha haft utrikesminister Erkki Tuomiojas (SDP) uttalande om att Finland gör sig redo för eurons kollaps för ögonen, samma uttalande som fick Europaminister Alexander Stubb (Saml) att gå i taket.
Inte så konstigt att Stubb välkomnade Rehns kritik. Han gjorde det dessutom uttalat ödmjukt, något som enligt gruppordförande Jouni Backman (SDP) visar en ny sida hos Stubb.
Tuomiojas kommentar på Facebook pikar främst Rehn, men ett litet nålsting ger den också Samlingspartiet:

– Rehn ger finländarna rådet att avhålla sig från kritiska åsikter om skötseln av eurokrisen. Så ökar vi förtroendet för den europeiska demokratin och öppenheten, skriver Tuomioja.
Giftpilar flyger alltså i olika riktningar, men ändå lär budgetförhandlingarna inte bli oöverstigligt svåra. Samlingspartiet och SDP har ju, som politikprofessor Göran Djupsund nyligen konstaterade i Hbl, ett gemensamt intresse av konflikter som inte är så allvarliga att sammanhållningen i regeringen på riktigt hotas.